Водич за нови корисници на канабис

Што се HHC, HHO и HHC-O

Како почетник кој се движи низ светот на канабисот, веројатно сте слушнале за THC, CBD и различни други канабиноиди. Но, дали сте слушнале за HHO, HHC или HHC-O? Во оваа статија, ќе разложиме што значат овие термини, како се создава HHO и како тие се разликуваат од попознатите канабиноиди како Делта 9 и Делта 8.

Светот на канабиноидите е полн со акроними, па ајде да ги декодираме овие помалку познати термини. HHO значи хексахидроканабинол, HHC е хидрогенизиран канабинол и HHC-O знаќи хидрогенизиран канабинол-оксид. Сите овие се хидрогенизирани форми на постоечки канабиноиди, вообичаено создадени во лабораториски услови за да се истражат нивните уникатни својства и ефекти.

Како се добиваат HHC и HHO

Создавањето HHO вклучува научен процес познат како хидрогенизација. Постојните канабиноиди како THC или CBD се подложени на овој процес, кој додава атоми на водород во нивната молекуларна структура. Оваа модификација често резултира со соединение со изменети ефекти и карактеристики.

Додека и HHC и HHO се хидрогенизирани канабиноиди, тие се разликуваат по нивното потекло и потенцијалните ефекти. HHC,или хидрогенизиран канабинол, потекнува од CBD, додека HHO, хексахидроканабинол, е изведен од THC. Бидејќи тие доаѓаат од различни матични канабиноиди, нивните ефекти може значително да се разликуваат. HHC генерално е повеќе фокусиран на нудење терапевтски придобивки без интензивни психоактивни ефекти. HHO, од друга страна, носи психоактивни својства, но на помалку интензивно ниво во споредба со неговото матично соединение THC. Двете се создаваат преку процесот на хидрогенизација, но поради нивното различно потекло, тие се грижат за различни потреби и искуства во спектарот на канабис.

Чекори за добивање HHC

 • Изолирано CBD : Прво, чистиот CBD (Cannabidiol) се изолира од растенијата од коноп или канабис преку процес на екстракција.
 • Подготвување на реакторот : Изолираниот CBD потоа се става во реактор, кој е специјализирана комора каде што ќе се случи хемиската реакција.Buy High Quality HHC Cartridge 1 Gram (1000mg) Online — ELYXR
 • Воведување катализатор : Воведен е катализатор, честопати метал како паладиум или никел, за да се олесни процесот на хидрогенизација.
 • Додавање водород : Водородниот гас потоа се инјектира во реакторот на одреден притисок и температура.
 • Реакција : Катализаторот помага да се скршат двојните врски во молекулата CBD, дозволувајќи им на атомите на водород да се закачат.
 • Монитор : Реакцијата внимателно се следи за да се осигура дека се одвива како што се очекува. Ова обично вклучува и временски и температурни контроли.
 • Стоп реакција : Откако ќе се постигне саканото ниво на хидрогенизација, реакцијата се прекинува, често со намалување на температурата или со отстранување на катализаторот.
 • Прочистување : Добиената мешавина се подложува на процес на прочистување за да се изолира HHC од кој било преостанат CBD и други нуспроизводи.
 • Анализа : Финалниот производ потоа се анализира со користење на различни методи како течна хроматографија со високи перформанси (HPLC) за да се обезбеди неговата чистота и концентрација.
 • Производ: Откако ќе се потврди чистотата, HHC е подготвен да се формулира во различни производи како масла, тинктури или јадења.

Напомена: Од клучно значење е да се забележи дека производството на HHC треба да го спроведуваат само квалификувани професионалци во контролирана средина за да се обезбеди безбедност и ефикасност.

 • Што е различно од Делта 9?; Делта 9-THC е најпознатата психоактивна компонента во канабисот. HHO  генерално е помалку психоактивни. Корисниците известуваат за поблаго, побалансирано искуство при конзумирање на овие хидрогенизирани форми.
 • Како се разликува од Делта 8?; Делта 8-THC е изомер на Делта 9, познат по тоа што произведува помалку интензивни психоактивни ефекти. Како и Делта 8, HHO е исто така помалку интензивен од Делта 9, но може да има некои свои уникатни ефекти кои сè уште се проучуваат.
 • Различно од THC-O?Ч THC-O е уште еден синтетички канабиноид, но за разлика од HHO, тој е ацетатен естер на THC. Тој е многу помоќен од Delta 9-THC и доаѓа со свој сет на ризици и ефекти, кои значително се разликуваат од оние на HHO.
 • Дали може да бидете тестирани за HHO?;  Стандардните тестови за лекови не се дизајнирани за откривање на HHO, HHC или HHC-O. Меѓутоа, како што овие канабиноиди стануваат се пораспространети, методите на тестирање може да се развијат.
 • Дали HHO е легален?;  Правниот статус на HHO и другите хидрогенизирани канабиноиди е сива зона и може да варира во зависност од јурисдикцијата. Во Соединетите Американски Држави, тие не се експлицитно наведени како контролирани супстанции, но може да се сметаат за аналози на THC, во зависност од локалните закони.

HHO, HHC и HHC-O нудат различен опсег на искуства во споредба со повеќе познати канабиноиди. Тие сè уште се нови на сцената, затоа бидете претпазливи и прочитајте ги  локалните закони.

Извор

Skip to content