Следни активности

НВО Канабис Институт Пелагонија е во процес на развивање на неколку проектни активности за следните години. Во следниот период, ние ќе ги реализираме овие активности:

  • Основање на канцеларија на здружението во Прилеп (ул. Леце Котескибр. 50),
  • Вмрежување со други заинтересирани страни,
  • Промотивен настан: Ден на канабисот 2020, музички фестивал за промоција на канабис културата во РС Македонија,
  • Изработка на анализа за индустријата на медицински канабис во државата и изработка на компаративна анализа на постоечки бизнис модели во другите земји од светот и

Јавни настани за промоција на употребата на канабисот во општеството, во градовите низ РС Македонија

Skip to content