Споменувања

Општи цели

Главните цели на Здружението произлегуваат од неговата мисија и визија. Во областите на работа, образование, култура, екологија и институционален развој, ФЕД ќе се фокусира.

Асоцијации

Асоцијации

Ацпцијации … бла бла..

Skip to content