Тековни активности и проекти

НВО Канабис Институт Пелагонија, како нов ентитет е сеуште во процес на дефинирање на внатрешната организација и припрема на стратешки документи и проектни предлози. Но како и да е, здружението е активно со своите ПР активности во РС Македонија и на социјалните медиуми. Она што е сигурно е тоа дека здружението планира секоја година на 20 април да организира јавен настан, како поддршка на светските напори за поширока интеграција на канабисот.

Skip to content